Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός εκπ/κών κλ. ΠΕ60 και ΠΕ11

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2077/30-08-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 18/30-8-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας κλ. ΠΕ60 και ΠΕ11.

You May Also Like