Λειτουργικά κενά ενόψει προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ Λευκάδας διαπίστωσε τα παρακάτω λειτουργικά κενά, τα οποία η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας θα δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ ενόψει της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Πράξη ΠΥΣΠΕ 18/30-08-2019), τα οποία είναι αναλυτικά:

ΠΕ70: -14, ΠΕ60: -11, ΠΕ05: 0, ΠΕ06: -1, ΠΕ07: -1, ΠΕ08: -5, ΠΕ11: 0, ΠΕ79: -2, ΠΕ86: -3, ΠΕ91: -3

ΠΕ70 (Ειδικής Αγωγής): -10, ΠΕ60 (Ειδικής Αγωγής): -1

ΠΕ70 (τμ. ΖΕΠ): 1

Παράλληλη Στήριξη – ΠΕ70: 12, ΠΕ60: 5

You May Also Like