Ορισμός Προϊσταμένων Μονοθέσιων Σχολείων 2019-2020

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2332/13-09-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων εκπαιδευτικών σε μονοθέσια σχολεία αρμοδιότητάς μας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 22/13-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like