Ανασυγκρότηση ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3478/25-08-2020 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σχετικά με την ανασυγκρότηση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και την υπ’ αρ. 3482/25-08-2020 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σχετικά με την ανασυγκρότηση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας ως Συμβούλιο για την κρίση θεμάτων επιλογής στελεχών.

You May Also Like