Υπερωρίες Δ. Σχ. Καλάμου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2333/13-09-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στην εκπ/κό κλ. ΠΕ70 του Δ. Σχ. Καλάμου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 22/13-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like