Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2480/23-09-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που αφορά στην αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στις 06 & 09/09/2019, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 24/23-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like