Λειτουργικά κενά για προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Τα λειτουργικά κενά για τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μέχρι σήμερα, όπως αυτά καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 10/05-8-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, είναι τα εξής:

Γενικής Παιδείας

κλ. ΠΕ70

9 θέσεις στο Δ. Σχ. Νυδριού

2 θέσεις στο Δ. Σχ. Βασιλικής

1 θέση στο Δ. Σχ. Μεγανησίου

1 θέση στο Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου

κλ. ΠΕ60

1 θέση στο Ν/γείο Βασιλικής

1 θέση στο Ν/γείο Βλυχού

2 θέσεις στο Ν/γείο Λυγιάς

1 θέση στο Ν/γείο Νικιάνας

1 θέση στο 1ο Ν/γείο Νυδριού

1 θέση στο 2ο Ν/γείο Νυδριού

κλ. ΠΕ05

1 θέση στο 1ο Δ. Σχ. Λευκάδας

1 θέση στο 2ο Δ. Σχ. Λευκάδας

1 θέση στο Δ. Σχ. Νυδριού

κλ. ΠΕ07

1 θέση στο 4ο Δ. Σχ. Λευκάδας

Ειδικής Αγωγής

κλ. ΠΕ71/70.50

1 θέση στο Δ. Σχ. Νυδριού

1 θέση στο Δ. Σχ. Βασιλικής (12 ώρες) και στο Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου (12 ώρες)

κλ. ΠΕ61/60.50

1 θέση στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Λευκάδας

1 θέση στο 4ο Ν/γείο Λευκάδας

1 θέση στο 1ο Ν/γείο Νυδριού

You May Also Like