Τοποθέτηση εκπ/κών κλ. ΠΕ07 με διάθεση από ΔΔΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’αρ. 2692/08-10-2019 Απόφαση του αναπλ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ07 οι οποίοι διατέθηκαν από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6088/07-10-2019 απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

You May Also Like