Διευκρινίσεις για Μετατάξεις – Κινητικότητα

Διαβάστε το υπ’ αρ. 196587/Ε2/11-12-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις κατηγορίες των μετατάξεων που δεν εντάσσονται στις διαδικασίες του Α κύκλου Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και θα διενεργηθούν μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας μεταθέσεων των εκπαιδευτικών.

You May Also Like