Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε την πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης, τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων των σχολικών μονάδων, τον τον πίνακα μορίων των εκπαιδευτικών και τη σχετική δήλωση προτιμήσεων.

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής δηλώσεων απο 21 έως και 26 Ιουλίου 2016.

You May Also Like