Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για υποβολή δικαιολογητικών για μόνιμο διορισμό

Με την υπ’ αρ. 204654/Ε1/24-12-2019  πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού καθώς και την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών.

Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών διαβάστε προσεκτικά την εγκύκλιο.You May Also Like