Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 147/20-01-2020 Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 01/17-01-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like