Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

Διαβάστε την υπ’ αρ. 63314/ΓΔ4/26-05-2020 Κ.Υ.Α. σχετικά με τον τρόπο επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

You May Also Like