Ενημέρωση από Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 63997/ΓΔ4/27-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με την οποία αποστέλλονται οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού ενόψει της επαναλειτουργίας των:

  1. Δημοτικών Σχολείων
  2. Νηπιαγωγείων

You May Also Like