Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 2020-2021

Διαβάστε την υπ’ αρ. 82036/Ε3/29-06-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

You May Also Like