Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

You May Also Like