Ορισμός προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1722/03-09-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων στα Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου, Ειδικό Δ. Σχ. Λευκάδας, 6ο Ν/γείο Λευκάδας και Ν/γείο Μαραντοχωρίου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 11/03-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like