Τοποθέτηση διατεθειμένης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ07 από της Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2839/16-10-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 2548/01-10-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας και τοποθετείται εκ νέου η διατεθειμένη από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας εκπ/κός κλ. ΠΕ07, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 23/16-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like