Πρόσκληση αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ για δήλωση τοποθέτησης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1195/04-7-2024 πρόσκληση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινή τοποθέτηση από Πέμπτη 04-07-2024 έως και Τετάρτη 10-07-2024

You May Also Like