Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2971/23-10-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ06, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 24/23-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like