Διορισμός αιρετών εκπροσώπων σε ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 6203/29-12-2020 και 6199/29-12-2020 Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με τις οποίες διορίζονται οι αιρετοί εκπρόσωποι των ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων.

You May Also Like