Δωρεάν οδοντολογική εξέταση παιδιών

Σας ενημερώνουμε οτι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λευκάδας έχει συστήσει στα μέλη του η οδοντολογική εξέταση που απαιτείται για την εγγραφή των παιδιών σε Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς σταθμούς να γίνεται δωρεάν, εφόσον δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία.

You May Also Like