Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Για το σχολικό έτος 2012-13 είναι δυνατή μόνο η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 20-07-2012. Δειτε σχετ: Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

You May Also Like