Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2021

Διαβάστε την υπ’ αρ. 33908/ Ε2/24-03-2021 Απόφαση ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Με νεότερη ανακοίνωσή της η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει για τα οργανικά κενά που θα προκύψουν και θα καλέσει τους μετατιθέντες εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση.

You May Also Like