Πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1093/27-05-2021 πρόσκληση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στον πίνακα οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, όπως αυτός διαμορφώθηκε ύστερα από την υπ’ αρ. 04/27-05-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα που ανακοινώθηκε από 28/05/2021 έως και 02/06/2021.

You May Also Like