Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για αιτήσεις απόσπασης σε περιοχές ή ΚΕΣΥ 2021-2022

Διαβάστε την υπ’ αρ. 55786/Ε4/19-05-2021 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή/ΚΕΣΥ σε περιοχή/ΚΕΣΥ και β)τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή σε περιοχή να υποβάλουν αίτηση στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 20/05/2021 έως και 27/05/2021.

Εδώ μπορείτε να δείτε το έντυπο της αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή.

You May Also Like