Πρόσκληση για διορισμό εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ08 σε σχολικές μονάδας της ΔΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 90798/Ε1/26-07-2021 και 90497/Ε1/23-07-2021 προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘ με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό μέσω του ΟΠΣΥΔ από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 30/07/2021.

Υπενθυμίζεται ότι στις σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Λευκάδας θα διοριστούν έντεκα (11) εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ70, τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ60 και ένας (01) εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ08.

You May Also Like