Χαρακτηρισμός και δήλωση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Διαβάστε το υπ’ αρ. 1487/22-7-2021 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με το οποίο χαρακτηρίζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 08/22-7-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι καλούνται έως την Τετάρτη 28/07/2021 να καταθέσουν αίτηση – δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση.

You May Also Like