Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1748/10-09-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 12/10-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like