Προσωρινές τοποθετήσεις – Αποσπάσεις εντός

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1791/04-08-2020 πρόσκληση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί α) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, β) ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και γ) επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας να υποβάλλουν αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση – απόσπαση εντός μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε κενές λειτουργικές θέσεις που διαπιστώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας έως την Παρασκευή 14/08/2020 και ώρα 10:00 π.μ..

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης – απόσπασης εντός καλούνται να δηλώσουν και άλλα σχολεία που επιθυμούν, πέρα από αυτά που έχουν διαπιστωθεί λειτουργικά κενά, καθώς κατά τη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβολών, σε όλα τα σχολεία θεωρούνται ότι υπάρχουν εν δυνάμει λειτουργικά κενά.

You May Also Like