Εγκύκλιος Μεταθέσεων – Οριστικών Τοποθετήσεων – Βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2019-2020.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11-11-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 23:59, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.


Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.

You May Also Like