Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ ή ΕΕΕΕΚ, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας ως ακολούθως:

You May Also Like