Προκήρυξη και τροποποίηση προκήρυξης για Διευθυντές Εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.353.1/21/170016/Ε3/28-12-2021 προκήρυξη του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και την υπ’ αρ. Φ.353.1/1/24/Ε3/03-01-2022 τροποποίηση της ανωτέρω προκήρυξης όσον αφορά στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων οι οποίες πλέον πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από 04/01/2022 έως και 24/01/2022 και ώρα 14:00.

You May Also Like