Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’αρ. Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-04-2022 Προκήρυξη -Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν σχετική αίτηση για την πλήρωση θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 19-04-2022 έως 09-05-2022 και ώρα 23:59 (αποκλειστική προθεσμία)

You May Also Like