Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-23

Διαβάστε το υπ’ αρ. Φ.6/45072/Δ1/18-04-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023

You May Also Like