Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-23

Διαβάστε το υπ’ αρ. Φ.6/45054/Δ1/18-04-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

You May Also Like