Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

Διαβάστε το υπ’ αρ. 209892/Ε3/05-12-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε εκπαιδευτικούς.

You May Also Like