Πρόσκληση Μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές /ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ/ Σ.Δ.Ε.Υ 2022- 2023

Δείτε το υπ΄ αριθμ .67856/Ε4/02/06/2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα : ΄΄ Πρόσκληση μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές /ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ- ΚΕΔΑΣΥ για το 2022-2023.

Υποβολή αιτήσεων από 03/06/2022 έως και 10/06/2022

You May Also Like