Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση – ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Κοινοποιούμε την προκύρηξη του Υ.ΠΑΙ.Θ. για αποσπάσεις στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηρακλείου και το έγγραφο  των κενών θέσεων.

Υποβολή αιτήσεων έως 9-8-2013.

You May Also Like