Γ Έκτακτος κύκλος κινητικότητας 2022

Διαβάστε την με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1051/10264/06-07-2022 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: ” Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021΄΄

You May Also Like