Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση σε Νηπιαγωγεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. 47901/ΓΔ4/22-04-2020 διαβιβαστικό του ΥΠΑΙΘ με την οποία αποστέλλονται οδηγίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας παράλληλα με την Ασύγχρονη στα Νηπιαγωγεία.

You May Also Like