Διαδικτυακή Διημερίδα εκπαιδευτικών ΠΕ91

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1173/16-6-2022 πρόσκληση του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ91 να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή διημερίδα με θέμα: «Θεατρική εκπαίδευση στο σχολείο. Η κληρονομιά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: προκλήσεις και ευκαιρίες».

You May Also Like