Χαρακτηρισμός και δήλωση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Διαβάστε το υπ’ αρ. 1263/14-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με το οποίο χαρακτηρίζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 07/14-7-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι καλούνται έως την Δευτέρα 18/07/2022 να καταθέσουν αίτηση – δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση.

You May Also Like