Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1281/19-07-2022 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 08/19-07-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like