Οργανικά κενά Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας για μόνιμο διορισμό

Σας γνωρίζουμε τα οργανικά κενά που υφίστανται στα σχολεία της Υπηρεσίας μας για τους κλάδους που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για μόνιμο διορισμό γενικής και ειδικής αγωγής 2022

Γενικής Αγωγής

ΠΕ70

 1. Δ. Σχ. Νυδριού – 8 οργανικές θέσεις
 2. Δ. Σχ. Λυγιάς – 1 οργανική θέση
 3. Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου – 3 οργανικές θέσεις

ΠΕ60

 1. Ν/γείο Αγ. Πέτρου – 1 οργανική θέση
 2. Ν/γείο Καλάμου – 1 οργανική θέση
 3. Ν/γείο Μεγανησίου – 2 οργανικές θέσεις

ΠΕ05

 1. 1ο Δ. Σχ. Λευκάδας – 1 οργανική θέση
 2. 2ο Δ. Σχ. Λευκάδας – 1 οργανική θέση
 3. Δ. Σχ. Νυδριού – 1 οργανική θέση

ΠΕ07

 1. 4ο Δ. Σχ. Λευκάδας – 1 οργανική θέση

Ειδικής Αγωγής

ΠΕ71/ΠΕ70.50

 1. Δ. Σχ. Βασιλικής – 1 οργανική θέση
 2. Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου – 1 οργανική θέση
 3. Δ. Σχ. Μεγανησίου – 1 οργανική θέση

ΠΕ61/ΠΕ60.50

 1. Ειδικό Ν/γείο Λευκάδας – 1 οργανική θέση
 2. 3ο Ν/γείο Λευκάδας – 1 οργανική θέση
 3. 1ο Ν/γείο Νυδριού – 1 οργανική θέση

You May Also Like