Προσωρινές Τοποθετήσεις αποσπασμένων και εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1315/26-07-2022 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ και εντός ΠΥΣΠΕ, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 09/25-07-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like