Τοποθετήσεις- Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

  • επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ
  • βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ
  • αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας από άλλα ΠΥΣΠΕ

να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους  μέχρι τη  Δευτέρα 03-09-2012 και ώρα 14:00μ.μ

Σας επισημαίνουμε ότι, επειδή μπορεί να προκύψουν νέα λειτουργικά κενά κατά τη διαδικασία αποσπάσεων, μπορείτε να δηλώσετε σχολεία που δεν εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Δείτε τον πίνακα λειτουργικών κενών και την αίτηση

You May Also Like