Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες στο σχετικό έγγραφο.

You May Also Like