Λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου και ολοήμερου δημοτικού σχολείου

Κοινοποιούμε τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΠΑ για τη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου και του  ολοήμερου δημοτικού σχολείου

You May Also Like