Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολ.έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ. Α΄/17-02-2021), όπως αναφέρεται στην 7297/Ε3/23.01.2023  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την αίτηση παραίτησής τους από Τρίτη 01-2-2023 έως και Δευτέρα 13-2-2023 (αποκλειστική προσθεσμία).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση παραίτησης ή ανάκλησης αυτής μέσω της υπεύθυνης δήλωσης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) σύμφωνα με το υπ’ αρ. 41410/Ε3/30-03-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Διαβάστε τα σχετικά:

  1. Ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας
  2. Αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης
  3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση